top of page

Tanke - idè - pilot - test - anvende - implementere - vurdere - justere - prøve. 

NEW MEDIA 

GENERATION

Læring 

Kunnskap går ut på dato. Ny forståelse krever kompetanse. Og AI formidler dette raskere, bedre og smartere. Hva gjør du?

Det er ikke lett å henge med. Endringer kan være fascinerende, men det kan også være truende.  

Fra bank. Minibank. Til Vipps.no!
Fra nærbutikk. Supermarkedet. Til kolonial.no! 

Teknologi endrer våre vaner. Det endrer våre relasjoner. Det endrer verdien på vår kunnskap.

Derfor må vi hele tiden bygge ny kompetanse på nye måter. DET er spennende.  

NMG jobber med digital didaktik for voksne. Fra kunnskap til kompetanse. Fra tradisjon til transformasjon.  

Digital Evolusjon: Fra Tradisjon til Transformasjon

NEW MEDIA GENERATION er Lage Thune Myrberget og hans virksomhet gjennom 30 år i en digital hverdag. Underholdningsbransje, pedagogikk, høyskoler, idrett, kultursektor, næringsliv, forlag, utvikling, kommunal virksomhet og alltid i front på nye tanker og konsekvenser. 

Om

New Media Generation er Lage Thune Myrberget sitt personlige selskap. Han brenner for teknologi. Ny teknologi. Nyttig teknologi. Nyttiggjort teknologi. Teknologi som gjør mennesker i stand til å skape, oppleve eller forbedre livene våre. 

Lage Thune Myrberget har siden 1986 jobbet med konseptutvikling, anvendelse, tilpassing og utnyttelse av eksisterende teknologi. Enten det er produksjon av innhold, utvikling av prosjekter. Konsepter. Idéer. Tanker. Visjoner eller løsninger. 

Han har jobbet som kultursjef i to norske kommuner og er i dag daglig leder for StoryPhone AS. 
 

Prosjekter

NMG har gjennom årene vært med på en rekke prosjekter. Fra musikkproduksjon for NRK. Reklame for Toro. Lydstrategi for Norsk Tipping. Design produkter for hjemmet. Utvikling av kulturskoler. Digital didaktikk for pedagoger. Metodikk på arenaproduksjoner for nasjonale idrettsgrener. Lærebøker for musikere. Rettigheter og forlagsvirksomhet. Musikkutgivelser. Digitale transformasjoner.   

 

NMG har i dag sin hovedvirksomhet knyttet til forlag, design, rettigheter og utvikling. Innenfor disse rammene har vi i over 30 år vært med fra MS-dos, via apper til blockchain og AI. Og reisen er ikke over. 

 

Lage Thune Myrberget holder foredrag en rekke inspirerende og opplysende foredrag om teknologi og mennesker. Naturlig vs kunstig. 

Om

Læring er i endring

Det er ikke lett å henge med. Endringer kan være fascinerende, men det kan også være truende.  

Fra bank. Minibank. Til Vipps.no!
Fra nærbutikk. Supermarkedet. Til kolonial.no! 

Teknologi endrer våre vaner. Det endrer våre relasjoner. Det endrer verdien på vår kunnskap.

Derfor må vi hele tiden bygge ny kompetanse på nye måter. DET er spennende.  

Avsnitt

New Media Generation er Lage Thune Myrberget sitt personlige selskap. Han brenner for teknologi. Ny teknologi. Nyttig teknologi. Nyttiggjort teknologi. Teknologi som gjør mennesker i stand til å skape, oppleve eller forbedre livene våre. 

Lage Thune Myrberget har siden 1986 jobbet med konseptutvikling, anvendelse, tilpassing og utnyttelse av eksisterende teknologi. Enten det er produksjon av innhold, utvikling av prosjekter. Konsepter. Idéer. Tanker. Visjoner eller løsninger. 

Han har jobbet som kultursjef i to norske kommuner og er i dag daglig leder for StoryPhone AS. 
 

Forlag 

Forlaget New Media Generation jobber i krysningspunktet mellom kunstig intelligens og menneskelig innsikt. Vi fletter sammen faglig didaktikk med nyttig teknologi. Slik som QR-koder, nye løsninger og multimedia. Skann en kode, og dykk ned i interaktive læringsopplevelser, hvor AI kan veilede og tilpasse stoffet for deg. Med oss blir læring både enkel og levende. NMG jobber med dagens muligheter på smarte måter!

 

New Media Generation forvalter rettighetene til bøkene Virvel og Tremolo. De er selges på nettbutikken vår hos Shopify. Du finner den her.  

Kontakt

NMG har møtelokaler på Hamar. Lokalene er plassert i Grønnegata 83 og er perfekt til en uforpliktene prat eller prosessarbeid med idémyldring eller konseptutvikling. 

bottom of page